Love is beautifuL

❣ Khusrau Darya Prem Ka, Ulti Wa Ki Dhaar, Jo Utra So Doob Gaya, Jo Dooba So Paar”Darya Ka Paani, Lehren, Shour Hai Ya Shanti, Jisai Shoor Lagai Usne Kabhi Pyaar Kiya He Nahe… Or Jinhai Yai Khamooshi Chu Jai Unhai Waqt, Halat, Pareshani Juda Kar Saktay Hai Par Alag Nahe” ❤

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *